Projekční činnost

Elektro

Kvalitní projekt elektroinstalace je základem pro bezpečné a dobře fungující technologie. Konkrétně inteligentní systémy jsou náročnější svou strukturou a je potřeba  profesionální přístup již při plánování elektroinstalace.

IQ Budovy s.r.o. Vám nabízí zpracování projektové dokumentace, která zaručuje hladký a bezproblémový průběh realizace.

Přípojky NN, slaboproud, silnoproud, rozvodnice, inteligentní systém, hromosvody

Stavební

Kompletní projektová činnost ve výstavbě, zpracování architektonických studií vč. vizualizace, projektů pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby, pasportizace staveb, inženýrská činnost, vyřízení dokladů potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Průkazy energetické náročnosti budovy.

www.projekty-ondrusek.cz

 Kontaktní údaje

email:

telefon: +420 774 345 646

CZ | SK